KADUCEUS - SYMBOL MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU

Aeskulapova hůl je hůl obtočená hadem. Je znakem lékařů a farmaceutů, ale také znamením životní síly, zdraví, zdárného hojení, přítomnosti boží při uzdravování. Kolem hole se obtáčí had, který je tradičně označován jako užovka stromová.

Hůl se jmenuje podle řeckého lékaře Asklépia, který dokázal léčit každou chorobu a uměl přivádět mrtvé zpět k životu. Za své zásluhy o léčení lidí byl později zbožštěn jako bůh lékařství. Jeho hůl také může znázorňovat starověkou lékařskou praktiku odstranění velmi rozšířených červovitých parazitů z naříznutých ran jejich navinutím na hůlku.

 

DNA2

 

Kaduceus představuje okřídlenou berlu obtočenou dvěma hady směřujícími vzhůru. Je to alchymický archetyp poznání, moudrosti a služby. Nese v sobě i umění léčit, uzdravovat a obnovovat život. Souvisí  s tím, že hadi čas od času pravidelně svlékají svou kůži znovuobnovují tak tu část svého těla, kterou se stýkají s okolním světem.

Ve spojení dvou hadů vidíme prolínání vnějšího a vnitřního světa, viditelného a neviditelného. Kaduceus je symbolem nedělitelné dualistické síly protikladů, které nejde oddělit - mužský a ženský princip, polarizace astrálního světa, plodnosti a tvořivosti.

Tento symbol používali starověcí egyptští kněží-léčitelé. Na své hlavě nosili zlatý šperk ve tvaru obruče, znázorňující hada se vztyčenou hlavou. Hadi byli jejich symbolem neviditelných energetických proudů v těle. Podvojná hadí síla v kaduceu symbolicky ovíjí páteř (míchu) a stoupá k hlavě (mozku), symbolizované dvěma křidélky, propojující věci božské a lidské. Všichni božští nositelé kaducea, Thovt, Hermés i Merkur, byli posly a písaři bohů. Zprostředkovávali kontakt mezi nebem a zemí. 

Být zasvěceným znamenalo, že se člověk stal uvědomělým na všech sedmi stupních projevu, sebevědomí, tedy v celém hadu Logosu. Zlatý had symbolizoval jeho dokonalé sebevědomí, za nímž již nezůstalo nic nevědomého, tedy člověka, který dosáhl vševědomí. Zpříma stojící had, který pije vodu života z plochého poháru, je také znázorněním tvůrčího hada životní síly v páteři člověka. Je to absolutní úplnost, celistvost, tedy zdraví - léčivá síla proti všem nemocím, degeneracím.

Pokud je člověk nevědomým a jeho vyšší nervová centra se ještě nalézají v latentním stavu, leží had stočený v nejnižším centru energie, které má své sídlo v nejdolnějším obratli, v kostrči, tedy v sídle záporného pólu životního napětí. Stává-li se člověk vědomým, jsou tím aktivována jeho centra energie. Kundalini se pomalu rozvine a stoupá stále výše, ovládne jedno centrum po druhém, oživí je a stoupá dále vzhůru až k nejvyššímu centru, které se nalézá v nejhornější části hlavy, v temeni. Tam se sjednotí s kladným pólem, který má své sídlo zde, v sedmém centru energie. Potom had stojí zpříma.

Had je spojován s uzdravením, moudrostí a proměnou. Vědomý postoj a obraz sebe sama proměňuje had. Je spojen s procesem proměny a s léčivou silou. Je symbolem smrti a znovuzrození. Síla medicíny hada je i silou stvoření, sexuality. Transmutaci cyklu život-smrt-znovuzrození lze symbolicky spatřit ve svlékání hadí kůže. Je to energie celistvosti, kosmického vědomí a schopnosti prožívat cokoli ochotně a bez odporu.

Je to poznání, že z hlediska stvoření jsou si všechny věci rovny, a že to, co je považováno za jed, lze sníst, strávit a transmutovat, má-li člověk správný stav mysli. Symbol dvou hadů obtočených kolem meče je vyjádření uzdravení. Had symbolizuje vůli změnit svou existenci, vydat se dobrovolně na cestu vývoje a činit svá vlastní rozhodnutí. Je symbolem a původcem pohybu.

Úplné pochopení a přijetí mužského a ženského aspektu v každém organismu vytváří splynutí obou v jedno, a tedy i vytvoření božské energie. Než si had začne svlékat kůži, jeho oči se zamlží a potáhnou blánou, jako by přicházel do transu. Jakmile však začne kůži svlékat, jeho zrak se vyjasní, jako by viděl nový svět. Moudrost a nové vědění mohou vést ke smrti a znovuzrození, takže člověk pak vidí svět z jiné, úplně nové perspektivy.

Tato medicína vás na osobní úrovni učí, že jste univerzální bytostí. Přijetím všech aspektů svého života můžete uskutečnit transmutaci medicíny ohně. Tato energie ohně je na hmotné úrovni zdrojem vášně, touhy, plodnosti a tělesné vitality. Na emocionální úrovni se stává ctižádostí, tvorbou, odhodláním a sny. Na mentální úrovni je to intelekt, síla, charisma a vůdcovství. Když energie hada dosáhne duchovní úrovně, stává se moudrostí, pochopením, celistvostí a spojením s velkým duchem. Skrz energii hada můžeme transmutovat svou energii, přijmout sílu ohně, dovolit si být sami sebou, tím kým jsme.

Hlava hada v sobě integruje nízkou, střední a vyšší maskulinní energii zaměřenou na kosmický sex a lásku. Skrz ni dochází k integraci energie kundalini ze všech čaker a duchovních těl zasvěcence. K opravdovému projevování lásky a péči o nový způsob života. Nyní je před námi úkol spojení duše a těla a vytvoření jednoty. 

Zdroj: Ivana Valová, www.kaduceus.cz, www.nusta.cz