Při objednávce nad 1500 Kč doprava zdarma.

SYMBOLY STAROVĚKÉHO EGYPTA - DÍL 1.

Starý Egypt vděčil za svou vyspělou kulturu Nilu. Z jeho cyklicky se opakujících záplav si vytvořil na tehdejší dobu vytříbenou víru, jejímž předobrazem byl přírodní koloběh vzniku, pomíjení a znovuzrození. Ačkoliv dnes většinu informací o této kultuře získáváme z jejich hrobů, jedná se v případě starých Egypťanů o nanejvýš k životu orientovaný návod, který se myšlenky na stáří a smrt snažil v co nejvyšší míře potlačit. Místo nich se do popředí stavěla představa života časného i obnovujícího se. Abychom mohli porozumět náhledu na svět starých Egypťanů, musíme na něj nahlížet z magicko-spirituálního úhlu pohledu. 

egypt-1744581_960_720

Myšlení tohoto národa nebylo logicko-racionální, nýbrž obrazně symbolické. Platila magická zásada, že vše vznešené, velké se odráží v malém, ve zdánlivě nepostřehnutelném - jak nahoře tak i dole, makrokosmos je roven mikrokosmu. Na tomto základě se například Skarabeus stal symbolem vycházejícího slunce a nebe mohlo být ztvárněno jako kráva. Tím, že věci měly svůj odraz i v malém měřítku, bylo možno symbolickým jednáním a zobrazováním ovlivnit důležité jevy a uspořádání světa bohů i světa časného. Symbolům samotným se připisovala jim vlastní, svébytná síla, druh, podstatnosti nebo duše. 

travel-3098815_960_720

Ve staroegyptském náboženství zdomácnělo nepřehledné množství božstev a jejich rozmanitých podob. Bohům - jakož ostatně i lidem - se přisuzovalo velké množství osobních vloh, takže jedno a totéž božstvo mohlo být znázorňování v nejrozličnějších podobách, takříkajíc osobnostně rozštěpených. Pochopíme-li tuto logiku, bude porozumění nebesům, oživeným božstvy, mnohem snazší. 

V mytologii byl pozemský život od životního prostředí božstev striktně oddělen. Jediným spojovacím článkem mezi oběma světy byla postava faraona. V tomto smyslu nebyl uctíván přímo jako bůh, ale jako ten, na jehož péči záleží, zda bude správně udržovaná harmonie mezi božským a lidským světem. Proto náleželo do kruhu jeho povinností i udržování náboženských obřadů, popřípadě i jejich osobní vedení. 

Vysvětlení staré egyptské symboliky je pokusem o přiblížení dnešnímu člověku myšlení starého Egypta a také pokusem o přenesení symbolických souvislostí a vlivů, které nás provázejí po sta tisíciletí až do současnosti. 

 

Co nám mohou přinést do života starověké egyptské symboly?  

 

I. ANKH - NILSKÝ KŘÍŽ

VÝZNAM:

Ankh je symbolem věčného života. Původně je to hieroglyf pro život, též narození, znovuzrození a oživení nebo nesmrtelnost. Je to nejznámější starověký egyptský amulet, který byl nalezený v mnoha hrobkách a zajistí vám energii přinášející zdraví, prosperitu a dlouhý život.

SMYSL: 

Ankh reprezentuje vše, co je pro nás cenné a také trvalé. Používáme ho pro ochranu a podporu ve vztazích a situacích, které nás stojí úsilí. Přináší nám vytrvalost a oprostí nás od pochybností a nesnází.  

7

 

 

II. SKARABEUS

VÝZNAM:

Skarabeus je původně symbol věčného života a znovuzrození. Tento amulet symbolizuje chrobáka, který před sebou neúnavně valí kuličku trusu, Egypťané v něm viděli obraz slunečného kotouče - zjevení Cheprese, boha vycházejícího slunce. 

SMYSL: 

Skarabeus vám pomůže v ujištění, že něco nepotřebné, špatné skončilo a zároveň něco šťastné a přínosné přichází. Tento symbol vám dodá i v těch nejtemnějších chvílích vašeho života naději a šanci na nové světlé začátky a pomůže vám v uvědomění, že štěstí a úspěch se nachází v nitru každého z nás.  

2_1

 

III. HOROVO OKO

VÝZNAM:

Ankh je symbolem věčného života. Původně je to hieroglyf pro život, též narození, znovuzrození a oživení nebo nesmrtelnost. Je to nejznámější starověký egyptský amulet, který byl nalezený v mnoha hrobkách a zajistí vám energii přinášející zdraví, prosperitu a dlouhý život.

SMYSL: 

Ankh reprezentuje vše, co je pro nás cenné a také trvalé. Používáme ho pro ochranu a podporu ve vztazích a situacích, které nás stojí úsilí. Přináší nám vytrvalost a oprostí nás od pochybností a nesnází.  

 

Horovo oko

VÝZNAM: Symbol představuje bílé nebo sluneční "oko", které je možné vidět za letního slunovratu (nejdelší den v roce). Starověcí Egypťané sice letní slunovrat neoslavovali, slunce pro ně bylo nejdůležitějším elementem pro život a růst. V magických pojmech mělo obrovskou moc. Energie levé poloviny mozku (tradičně intelektuální strana spojená se sluncem) je asertivní, prosvěcuje každý kout bytosti svou mocí a světlem a vyhání všechny pochybnosti a netečnost.
SMYSL: Karta s tímto symbolem naznačuje přání a sílu uspět.
POSELSTVÍ: Horovo oko oznamuje, že je potřeba vynaložit nadměrné úsilí, abychom uspěli na zvolené cestě. Ať chcete udělat cokoliv, věřte své síle a schopnostem.